Anna Wywioł

Asystentka w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Założycielka Akademii Rysunku, Malarstwa i Historii sztuki. Kulturoznawca, absolwentka filmoznawstwa (o spec. medioznawczej) w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. Eugeniusza Wilka - „Reklama w sztuce - sztuka w reklamie. Analiza wybranych zjawisk artystycznych, które wpłynęły na dzisiejszy wizerunek reklamy”, obroniła w 2010 r. W 2016 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediów audiowizualnych, fotografii, designu, sztuki współczesnej, inertekstualnych relacji sztuki i kultury popularnej, reklamy (wraz z jej funkcjonowaniem we współczesnym świecie) oraz estetycznych aspektów komunikatów perswazyjnych.

  Brała udział w licznych konferencjach naukowych i jest autorką kilkunastu tekstów, których tematyka oscyluje wokół jej zainteresowań badawczych, m.in.:
 • Zwrot ikoniczny w kulturze współczesnej. Reklama jako zdarzenie wizualne, balansujące na granicy sztuki wysokiej i popularnej,
 • Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci a współczesna „liturgia konsumenta”,
 • Postać dziecka w skomercjalizowanym świecie współczesnym — wizerunek dziecka w reklamie,
 • Współczesna reklama a dziedzictwo awangardy. Kubizm i surrealizm,
 • Tożsamość dzieła sztuki. Interpretacja obrazu malarskiego jako synteza tożsamości twórcy i odbiorcy,
 • Kult ciała w kulturze współczesnej - zmysłowość i erotyka na gruncie reklamy,
 • Mieszkanie poetyckie - koncepcja twórczości Władysława Wołkowskiego,
 • Koncepcja konstrukcji rytmicznych i  harmonicznych Władysława Wołkowskiego,
 • Wzorzec kobiecości i męskości - portret płci w reklamie,
 • Życie i twórczość Władysława Wołkowskiego w perspektywie pamięci komunikatywnej,
 • Uczta dla oka. Jedzenie jako temat malarskich przedstawień,
 • Fotografia ciała jako gra cytatu i kreacji. Nagość w obiektywie,
 • Gra. Dzieło sztuki i reklama (tekst napisany wraz z prof. Rafałem Solewskim),
 • O sztuce w reklamie - malarstwo w hołdzie dla produktu,
 • Ersatz pamięci. Między Stryjem a Krakowem (recenzja wystawy Sławy Harasymowicz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie),
 • Klisze pamięci - płaszczyzna płótna jako autobiograficzna przestrzeń semantyczna. Stanisław Wywioł - projekt „Pamięci Tadeusza Kantora” (1986–2015),
 • Film jako produkt marketingowy: aspekty estetyczne i perswazyjne działań marketingowych - studium dwóch przypadków,
 • Przestrzeń codziennego doświadczenia artysty. Między feerią barw a szarą rzeczywistością,
 • Seksualizacja jako kategoria estetyczna. Infantylizacja kobiecego wizerunku w reklamie oraz próby przełamania schematu.

Od 2011 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filologicznym i Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2015 r. jest asystentką w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej.

Prowadzone przedmioty (od 2011 r.): Analiza dzieła sztuki, Analiza dzieła sztuki współczesnej, Historia designu, Analiza i interpretacja fotografii, Wprowadzenie do komunikacji wizualnej, Elementy sztuki współczesnej, Komunikacja audiowizualna, Analiza przekazów wizualnych, Poetyka reklamy, Teoria komunikacji wizualnej, Metody analizy przekazów audiowizualnych, Zagadnienia kultury współczesnej, Cyberkultura, Psychologia reklamy, Kampanie promocyjne, Komunikacja wizualna: film, fotografia, kampanie reklamowe, Wiedza o mediach i kulturze audiowizualnej, Wybrane zagadnienia z historii dizajnu, Kultura designu, Formy i narzędzia komunikacji, Autopromocja i marketing sztuki.

Prowadziła również wykłady otwarte w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Olkuskiej Nocy Muzeów (2015).Napisz do mnie!